Championnat Mobilis de Ligue 2 - RESERVES : Résultats de la 11e journée

Résultats des matches de la 11e journée du championnat RESERVES de Ligue 2

CRB Ain Fekroun - A Bou Saada 0/3 (pénalités pour absence de Médecin )

RC Relizane - CABB Arreridj 0/0

WA Tlemcen - GC Mascara 1/0

RC Kouba - JSM Skikda 0/1

JSM Bejaia - MC El Eulma 3/2

AS Ain M'lila - MO Bejaia 0/3

ASO Chlef - ASM Oran 1/1

CA Batna - MC Saida 1/0