Championnat Mobilis de Ligue 2 - RESERVES : Résultats de la 10e journée

Résultats des matches de la 10e journée du championnat RESERVES de Ligue 2

MC El Eulma - CRB Ain Fekroun 2/1

A Bou Saada - RC Relizane 0/4

CABB Arreridj - WA Tlemcen 0/2

GC Mascara - RC Kouba 1/1

MO Bejaia - JSM Bejaia 2/1

ASM Oran - AS Ain M'lila 6/1

MC Saida - ASO Chlef 0/1

JSM Skikda - CA Batna 0/0