Championnat Mobilis de Ligue 2 - RESERVES : Résultats de la 9e journée

Résultats des matches de la 9e journée du championnat RESERVES de Ligue 2 disputée mardi 31 octobre 2017

CRB Ain Fekroun - MO Bejaia 1/1

RC Relizane - MC El Eulma 2/1

WA Tlemcen - A Bou Saada 1/0

GC Mascara - CABB Arreridj 1/0

RC Kouba - CA Batna 1/0

JSM Bejaia - ASM Oran 0/2

AS Ain M'lila - MC Saida 2/0

ASO Chlef - JSM Skikda 3/1